Szolgáltatásaink

Pénzügyi és Számviteli támogatás


Az új központi ASP Gazdálkodási rendszer, használatával összefüggésben Társaságunk tanácsadási szolgáltatást indított, melynek során az ASP Gazdálkodási rendszer szakmai támogatását végezzük. A használat során felmerülő szakmai, számviteli és szoftverhasználati kérdéseket megválaszoljuk, segítve az önkormányzatok munkavégzését, a határidők betartását. Amennyiben kevés a szakembere vagy nem sikerült kellően megismerni az új központi ASP Gazdálkodási rendszert, keressen bennünket bizalommal.

Könyveléssel foglalkozó kollégáink miben tudnak segíteni?

Általános kérdések, problémák kezelése

 • Helpdesk rendszeren keresztüli kérdés-/problémafelvetés lehetősége, ami gyors válaszadást, segítségnyújtást tesz lehetővé.
 • Segítséget adunk a menürendszerben/programban való eligazodásban: mit, hol kell rögzíteni, mire érdemes figyelni, mi az ami segítheti a munkavégzést stb.
 • Szükség esetén Teamvieweren keresztüli segítségnyújtás (távoli hozzáférés az ügyintézők számítógépéhez) ezzel módszerrel a tanácsadást végző kolléga láthatja az Önök munkatársának képernyőjét és aktívan tud segítséget nyújtani.

Segítségnyújtás a könyvelés ellenőrzésében, az adatszolgáltatások előtti ellenőrzésekben, egyeztetésekben

 • konkrét gazdasági események lekönyveléséhez folyamatleírás
 • Kincstár által kiadott anyagoknál részletesebb leírások, magyarázatok
 • kötelező egyezőségek vizsgálata a 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 17. számú melléklet előírásai alapján
 • pénzkészlet egyeztetés
 • űrlapok ellenőrzése, egyeztetése főkönyvhöz
 • igény szerint helyszíni oktatásokat is tartunk

Az egyemberes megoldással szemben Társaságuknál egy csapat segíti az Ön munkáját.

A szolgáltatás részleteivel, megrendelési igénnyel az asp@ecity.hu címen, illetve a 06 30 984 7680 telefonszámon Horváth Krisztinánál jelentkezhet.

Polisz® Közétkeztetés


POLISZ KÖZÉTKEZTETÉSI RENDSZER

Étkezés nyilvántartás bölcsődék, óvodák, általános iskolák, középiskolák és gimnáziumok részére, internetes szülői felülettel és a kiállított számlák importálási lehetőségével a Központi ASP Gazdálkodási rendszerbe!

A Polisz Közétkeztetési rendszer segítségével egyszerűen kezelhetjük egy vagy több intézmény valamennyi étkezőjének személyes adatát, étkezési igénylését vagy lemondását, kedvezményre való jogosultságát, valamint a keletkezett fizetési kötelezettséget, befizetéseket, tartozásokat és a kiállított számlákat. A rendszer logikai felépítése segít végig vinni a teljes folyamatot. A rendszer online működik, így nincs szükség eszköz beruházásra.

Kiemelt funkciók:

 • változatos lekérdezések, egyenlegközlő, fizetési felszólítás, várható befizetések, kintlévőségek
 • étkezés analitikus nyilvántartása és számlázása (gyermek, felnőtt, dolgozó)
 • étkezési jegyek nyomtatása
 • adatok átadása elektronikus kártyarendszer használathoz
 • kedvezmények kezelése (normatív és egyéb támogatások)
 • étkezők személyes adatainak naprakész vezetése, változások kezelése
 • csoportos beszedés feladása a banki terminálba
 • csoportos étkezés rögzítés, módosítás, számlanyomtatás
 • beszállítók felé megrendelések leadása
 • bármilyen fizetési mód választható (utalványos, csekkes, bankkártyás, utalásos, étkezési jegyes fizetési módok, valamit csoportos beszedés)
 • pénzügyi listák (számlaösszesítő, kintlévőségek, folyószámla információk, várható befizetések)
 • étkezős listák (étkezők listája, összesített adagok, étkezési csoport és összesítő lista, étkezési díjak, csoportos hó végi kimutatás, étkezések név és osztály szerinti bontásban, kedvezménnyel étkezők)
 • adott időszakban kiállított számlák kimentési lehetősége excel formátumban, amit a Központi ASP rendszer külső kimenő számla rögzítő felületén be lehet importálni

Internetes szülői felület:

 • ahol a szülők gyermekeik étkezéseit egy közös felületen kezelhetik
 • lemondhatják az étkezéseket, az általuk lemondott étkezéseket visszaállíthatják az intézmény által megadott határidőig
 • megtekinthetik, letölthetik számláikat
 • megtekinthetik a folyószámla egyenlegüket
 • kezdő felületen az intézmény által szerkeszthető hírfolyamot olvashatnak
 • külön menüpontban letölthetik az intézmény által feltöltött étlapokat, a közétkeztetéssel kapcsolatos ügyek intézéséhez szükséges dokumentumokat

A program számlázó modulja megfelel a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendeletnek. Rendelkezik a 2016. január 1-től kötelező NAV export funkcióval.

Díjmentes Közétkeztetési rendszer bemutatóval kapcsolatban a +36-30-984-7680 telefonszámon Horváth Krisztinánál jelentkezhet! A bemutató kapcsán szakemberünkkel a helyi igényeket, kérdéseket, kéréseket egyeztetheti.

Étkezési nyilvántartás korszerűen és jogszabálynak megfelelően!

2020.07.01-től kötelező az áfa alanyoknak kiállított étkezési számlákat, értékhatártól függetlenül on-line, azonnal jelenteni a NAV felé!
2021.01.01-től kötelező már a magánszemélyeknek kiadott számlákat is azonnal online jelenteni!

Könnyen, gyorsan bevezethető rendszerünket akár már a következő hónaptól vagy az új tanévtől használhatja!

Polisz® Gondozás


POLISZ GONDOZÁSI RENDSZER

Gondozó szolgálatok részére fejlesztett rendszerünkkel, mind a szociális alapellátásban, mind a szakosított ellátásban résztvevő személyeket teljeskörűen kezelheti.

A Polisz Gondozási modul segítségével a gondozási tevékenységgel összefüggő teljes nyilvántartás vezetését, a szükséges pénzügyi tevékenység és a keletkezett számlák, bizonylatok könyvelését elvégezheti. A rendszer logikai felépítése segít végig vinni a teles folyamatot. Lehetővé teszi az egységes számlázási, befizetési és lekérdezési funkciókat minden intézmény számára. Előkészítheti az adatokat a könyvelés számára, ennek használatával időmegtakarítás érhető el.

A 29/1993. (Il. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról és az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló ide vonatkozó részei alapján.

Kiemelt funkciók:

 • szociális alapellátás és bentlakásos gondozás teljes körú nyilvántartása
 • kérelmek rögzítése, bírálata a rendszerben
 • jövedelem, nyugdíj, FOT, járadékok nyilvántartása
 • térítési díjak kezelése
 • méltányosság kezelése
 • kedvezmények kezelése (normatív, jövedelem alapján járó, alapítványi, stb.)
 • nyilvántartottak személyes adatainak naprakész vezetése, változások követése (nyilvántartó lap)
 • térítési díjak jogszabályoknak, helyi rendeleteknek megfeleló számlázása
 • szolgáltatások analitikus rögzítése, kezelése (gyermek, idős, fogyatékos, demens stb.):
  • szociális étkeztetés,
  • szociális segítés,
  • személyi gondozás,
  • nappali ellátás,
  • jelzőrendszer,
  • szakosított ellátás
 • Az étkezés igénybevétel módjának (helyben, elviteles, kiszállításos), és formájának (normál, cukros stb.) kezelése
 • letétek analitikus kezelése mind a bankban mind a pénztárban
 • ágyfenntartási díj automatikus figyelése
 • inkontinenciás termékek felhasználásának rögzítési és számlázási lehetősége

Díjmentes Gondozási rendszer bemutatóval kapcsolatban a +36-30-984-7680 telefonszámon Horváth Krisztinánál jelentkezhet! A bemutató kapcsán szakemberünkkel a helyi igényeket, kérdéseket, kéréseket egyeztetheti.

Polisz® Készlet rendszer


Rendszerünk a befektetett eszközökön belül az immateriális javak és tárgyi eszközök számviteli nyilvántartására alkalmas, valamint az eszközök mennyiségi és értékbeni könyvelésére, teljes életciklusának, tárolási helyének idősoros nyomon követésére.
 • raktári ki- és bevételezések
 • raktárak közötti átadások bizonylatolása
 • valamennyimozgás nyilvántartása
 • szigorú számadású bizonylatok kezelése
 • munkaruha/védőruha nyilvántartása
 • készlet felhasználások Polisz rendszerben történő lekönyvelése.
 • több árképzési lehetőség (átlagár, FIFO) áll rendelkezésre. Több szintű csoportosítást lehetővé teszi a raktárak,alleltárakra történő bontási lehetősége. Kapcsolódó leltárak, listázások, lekérdezések, valamint ellenőrzési lehetőségek is rendelkezésre állnak.

Polisz® Iktatási rendszer


Tanúsított Polisz iktatási rendszer

A Polisz System Integrált Önkormányzati Rendszer Iktatási és Ügyiratkezelési modul 2.1-es verziója megszerezte a 24/2006. (IV.29.) BM–IHM–NKÖM együttes rendeletben a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről szóló rendeletben előírt tanúsítványt a MATRIX Vizsgáló, Ellenőrző és Tanúsító Kft-nél.

Tanácsadás


Kiemelkedő színvonalú, személyes, telefonos, vagy online segítségnyújtás a költségvetési számvitel területén!

Cégünk 20 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik a költségvetési számvitel területén, így ügyfeleinket akár helyszíni konzultáció keretében, akár telefonon, vagy online módon tudjuk támogatni a napi munkavégzésben.

Valamint az új központi ASP Gazdálkodási rendszer, használatával összefüggésben Társaságunk tanácsadási szolgáltatást indított, melynek során az ASP Gazdálkodási rendszer szakmai támogatását végezzük. A használat során felmerülő szakmai, számviteli és szoftverhasználati kérdéseket megválaszoljuk, segítve az önkormányzatok munkavégzését, a határidők betartását. Amennyiben kevés a szakembere vagy nem sikerült kellően megismerni az új központi ASP Gazdálkodási rendszert, keressen bennünket bizalommal.

Könyveléssel foglalkozó kollégáink miben tudnak segíteni?

Általános kérdések, problémák kezelése:

 • Helyszínen, telefonon vagy online rendszeren keresztüli kérdés-/problémafelvetés lehetősége, ami gyors válaszadást, segítségnyújtást tesz lehetővé.
 • ASP rendszer esetében segítséget adunk a menürendszerben/programban való eligazodásban: mit, hol kell rögzíteni, mire érdemes figyelni, mi az ami segítheti a munkavégzést stb.
 • Szükség esetén Teamvieweren keresztüli segítségnyújtás (távoli hozzáférés az ügyintézők számítógépéhez) ezzel módszerrel a tanácsadást végző kolléga láthatja az Önök munkatársának képernyőjét és aktívan tud segítséget nyújtani.

Segítségnyújtás a könyvelés ellenőrzésében, az adatszolgáltatások előtti ellenőrzésekben, egyeztetésekben:

 • kötelező egyezőségek vizsgálata a 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 17. számú melléklet előírásai alapján
 • pénzkészlet egyeztetés
 • Sűrlapok ellenőrzése, egyeztetése főkönyvhöz

Ajánlatunkat az Ön igényének megfelelően, előzetes egyeztetés alapján adjuk. Hogy csak olyanért fizessen amire valóban szüksége van!

Az egyemberes megoldással szemben Társaságuknál egy csapat segíti az Ön munkáját.

A szolgáltatás részleteivel, megrendelési igénnyel az asp@ecity.hu címen, illetve a 06 30 984 7680 telefonszámon Horváth Krisztinánál jelentkezhet.

Polisz®HR - Egy komplex humánerőforrás, munkaügyi és munkaidő nyilvántartó szoftver


POLISZ® HR – Egy komplex humánerőforrás, munkaügyi és munkaidő nyilvántartó szoftver, KIRA kapcsolattal, hogy Önnek ne kelljen dupla munkát végezni!
Megbízható rendszerünkkel akár a szakmailag jól képzett munkaerő hiányát is pótolhatja.

A költségvetési szervek körében végzett felmérés tapasztalata alapján tudjuk, hogy jelentős igény van egy korszerű, könnyen kezelhető, és teljes körű HR szoftverre, melynek használatához megfelelő színvonalú szakmai támogatás nyújtunk.

A Polisz HR-ben rögzített adatok, változások, információk gombnyomással átadhatók a KIRA-nak, így nem kell két helyen, duplikáltan rögzíteni.

A foglalkoztatók igényeit figyelembe véve olyan komplex szoftvert készítettünk, amely a KIRA rendszernél bővebb funkcionalitású; kiváltja a több helyen vezetett egyéb excel táblák használatát, illetve a papíralapú nyilvántartást. Modulárisan felépülő programunkkal, amely az összes, humán-erőforrásgazdálkodás területén alkalmazott munkafolyamatok elvégzésére lehetőséget nyújt, időt és energiát takarít meg.

A szoftver kialakításánál figyelembe vettük a szokásos munkafolyamatokat, így egy könnyen és gyorsan használható, ergonomikus felületet alakítottunk ki.

Néhány kiemelt funkció:

 • Teljeskörű munkaügyi nyilvántartás többszintű jogosultsággal, magasfokú adatvédelem üres álláshelyek nyilvántartása KIRA szerinti munkakör, intézményi beosztás, csoportok szerint.
 • Kulcsszám generálás, jogviszony beszámítás, eszmei kezdetek pontos számítása, korrekciója, személyi változások kezelése, szabadság generálás, nyilvántartás.
 • Jogszabályoknak megfelelő iratok generálása, nyilvántartása.
 • Csoportos átsorolás és nyomtatás funkció, csoportos léptetés
 • Illetmények automatikus bekészítése, alapilletmény eltérítés, szociális ágazat és egyéb pótlékok kezelése
 • Mt-s munkavállalók, megbízási szerződések nyilvántartása, nyomtatása, megbízási díjak számfejtése.
 • Komplex munkaidő nyilvántartás, beléptető kapuhoz való csatlakozás, pótlékok automatikus számolása.
 • Közfoglalkoztatottak nyilvántartása, kezelése.
 • 08.,09. és 17. sz. adatszolgáltatások automatikus generálása xls-ben.
 • Online szakmai támogatás, jogszabálykövetés.